1988 • Handelingen N.R. XXXXII

Artikels


De "roepstenen" en "kerkpuien" in de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdrage tot de orale bekendmakingen in het verleden.

Paul De Win and Frans Moens

1988-01-01 1988 • Handelingen N.R. XXXXII

Het vorstelijk domein te Gent (ca. 1385- ca. 1453): speelbal tussen vorstelijke centralisatie en stedelijk particularisme?

Marc Boone

1988-01-01 1988 • Handelingen N.R. XXXXII

De kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent. II. De sociaal-economische positie van de meesters van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw.

Els Cornelis

1988-01-01 1988 • Handelingen N.R. XXXXII

Zonderlinge luchtverschijnselen. Boven het zestiende-eeuwse Gent in pamfletten van die tijd.

Willy L. Braekman

1988-01-01 1988 • Handelingen N.R. XXXXII

De 17de-eeuwse schepenregisters en de rente- en immobilientransacties te Gent enkele beschouwingen.

Johan Dambruyne

1988-01-01 1988 • Handelingen N.R. XXXXII

Drie wijzen van regeren van de Habsburgers in de Oostenrijkse Nederlanden.

Piet Lenders

1988-01-01 1988 • Handelingen N.R. XXXXII

Claude Greban de Saint-Germain (Dijon, 1775 - Brussel 1850), ambtenaar, journalist en bankier.

Luc François

1988-01-01 1988 • Handelingen N.R. XXXXII

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1987- 1988.

René De Herdt and Johan Vannieuwenhuyse

1988-01-01 1988 • Handelingen N.R. XXXXII