1964 • Handelingen N.R. XVIII

Artikels


Het waterwegennet ten noorden van Brugge van de XIe tot de XIVe eeuw.

S. Astaes

1964-01-01 1964 • Handelingen N.R. XVIII

De landbouweconomie en de pacht in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen : enkele peilingen.

Jan Boon

1964-01-01 1964 • Handelingen N.R. XVIII

Enkele gegevens over dijkbreuken en dijkherstel in Hulsterambacht naar aanleiding van een rapport van 1582.

J. Mertens

1964-01-01 1964 • Handelingen N.R. XVIII

Kenmerken van de industriële ontwikkeling te Aalst (1795-1875) .

L. De Rijck

1964-01-01 1964 • Handelingen N.R. XVIII

De Gentse Werkersverenigingen in 1887.

Herman Balthazar

1964-01-01 1964 • Handelingen N.R. XVIII