1987 • Handelingen N.R. XXXXI

Artikels


De "Libertas Castrensis Operis" van Antwerpen.

K. G. Van Acker

1987-01-01 1987 • Handelingen N.R. XXXXI

De romaanse kerk van Sint-Maria-Leerne een- of driebeukig ?

Anthony Demey

1987-01-01 1987 • Handelingen N.R. XXXXI

Wachtebeke en Oost Zeeuws-Vlaanderen. Een historisch-geografische benadering.

Jan Van Bocxstaele

1987-01-01 1987 • Handelingen N.R. XXXXI

Het wisselingsproces van de Gentse schepenen tijdens de 15de eeuw.

W. P. Blockmans

1987-01-01 1987 • Handelingen N.R. XXXXI

De kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent I. Organisatie en kunstproduktie van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw.

Els Cornelis

1987-01-01 1987 • Handelingen N.R. XXXXI

Het heksenproces tegen Arnouldyne van Rechem te Deinze in 1599.

Jos Monballyu

1987-01-01 1987 • Handelingen N.R. XXXXI

Analyse van de gerechtelijke procedure in de kasselrij Oudburg in de XVIIIe eeuw.

Els Otte

1987-01-01 1987 • Handelingen N.R. XXXXI

Hellas D'huddeghem Emmanuel (Gent, 1762 - Gent, 1838)

Luc François

1987-01-01 1987 • Handelingen N.R. XXXXI

Over kanunniken en intellectuelen in de middeleeuwen. Nota's bij recente publikaties aangaande kapittels, prosopografieën en dataverwerking.

Thérèse de Hemptinne

1987-01-01 1987 • Handelingen N.R. XXXXI

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1986- 1987.

René De Herdt and Johan Vannieuwenhuyse

1987-01-01 1987 • Handelingen N.R. XXXXI