1994 • Handelingen N.R. XXXXVIII

Artikels


Het maecenaat van Filips van de Elzas en zijn opvolgers. Over de oorsprong van het Ingeborgpsalter en de verbreiding van de 'Muldenstil'.

Elizabeth Den Hartog

1994-01-01 1994 • Handelingen N.R. XXXXVIII

Voices of Flanders: Orality and Constructed Orality in the Chronicle of Galhert of Bruges.

Alan V. Murray

1994-01-01 1994 • Handelingen N.R. XXXXVIII

Les origines gantoises du chroniqueur George Chastelain (ca.1414- ca.1441).

Graeme Small and Daniel Lievois

1994-01-01 1994 • Handelingen N.R. XXXXVIII

De lokalisatie van het publikatieaanbod in de Zuidelijke Nederlanden op basis van de van Hulthem-bibliotheek (15de - begin 19de eeuw).

Chris Vandenbroeke

1994-01-01 1994 • Handelingen N.R. XXXXVIII

Nota betreffende de collocatie op verzoek in het achttiende-eeuwse graafschap Vlaanderen.

Piet Lenders

1994-01-01 1994 • Handelingen N.R. XXXXVIII

Collocatie en verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden.

Catharina Lis and Hugo Soly

1994-01-01 1994 • Handelingen N.R. XXXXVIII

Turbulentie rond de vernederlandsing van de Gentse universiteit na de Eerste Wereldoorlog. Analyse van een besluitvormingsproces.

Gita Deneckere

1994-01-01 1994 • Handelingen N.R. XXXXVIII

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1993-1994.

René De Herdt, Marie Christine Laleman and Johan Vannieuwenhuyse

1994-01-01 1994 • Handelingen N.R. XXXXVIII