2009 • Handelingen N.R. LXIII

Artikels


Adellijke inwijking in het graafschap Vlaanderen tussen 1350 en 1500

Frederik Buylaert

2009-07-06 2009 • Handelingen N.R. LXIII • 6

Op zoek naar Pape Jan of naar avontuur? Een discoursanalyse van boek 111 van Tvoyage van Mher Joos van Ghistele (1482-1483).

Stijn Villerius

2009-07-06 2009 • Handelingen N.R. LXIII • 27

De gevel verliest een dimensie. Over stedenbouw, mobiliteit en parkeerbonnen in Gent (17de en 18de eeuw).

Daniel Lievois

2009-07-06 2009 • Handelingen N.R. LXIII • 61

450 jaar bisdom, 450 jaar zorg voor kerkarchieven. De gedeelde zorg voor de Oost-Vlaamse kerkarchieven door het Rijksarchief Oost-Vlaanderen en het bisdom Gent

Annelies Somers

2009-07-06 2009 • Handelingen N.R. LXIII • 87

'Hoort, hoe 't gaet te Ghendt' Inhoudelijke analyse van het verzamelhandschrift 'Politieke en religieuze balladen en refreinen'. Rooms-katholieke teksten ten tijde van de Gentse Calvinistische Republiek (1577-1584).

Tine Mannaerts

2009-07-06 2009 • Handelingen N.R. LXIII • 100

Van ridders, rovers en rabauwen. Het Gentse tempelhof, 1200-1794.

Leen Charles

2009-07-06 2009 • Handelingen N.R. LXIII • 169

Een nobele onbekende. Tientallen vrijwel nooit gebruikte Gentse schepenboeken.

Daniel Lievois

2009-07-06 2009 • Handelingen N.R. LXIII • 201

Toondichter Cyriel Van Den Abeele (1875-1946).

Lieve Vande Casteele

2009-07-06 2009 • Handelingen N.R. LXIII • 209

Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 2008-2009.

Leen Charles, Marie Christine Laleman and Valérie Meillander

2009-07-06 2009 • Handelingen N.R. LXIII • 267