• 2006 • Handelingen N.R. LX

    2006 • Handelingen N.R. LX


Artikels


Henri Pirenne (1862-1935): godfather van de Gentse historische school?

Marc Boone

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

Professor Ganshof herdacht.

Raoul C. Van Caenegem

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

Adriaan Verhulst (1909-2002) en de Gentse historische school. Een subjectieve visie op een groot historicus.

Erik Thoen

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

Honderd jaar geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Universiteit Gent: de dynamiek van een selectief en kritisch eclectisme.

Hugo Soly

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

De Nieuwste Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent tussen 1815 en 1945.

Jan Art

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

Fruit en fruitverkopers in Gent (1357-1542).

Daniel Lievois

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

Fruit uit de bodem.

Jan Bastiaens and Anton Ervynck

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

De gildenbroeders en gildenzusters van Mariën Theeren. Een prosopografie op basis van de oudst overgeleverde ledenlijst van een rederijkerskamer (Gent, 1478-1484).

Anne-Laure Van Bruaene

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

Verzoening en herstel van het vorstelijk gezag. De aartshertogen Albrecht en Isabella en de stad Gent (1598-1621).

Liesbeth De Frenne

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

Het huis de Spijker aan de Pensmarkt in Gent.

Jelle Moens

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

Calques van de muurschilderingen uit de Leugemeete met voorstelling van de stedelijke milities (1861-2004).

Jeannine Baldewijns and Lieve Watteeuw

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

Wie zijt gij die lacht met de taal uwer vaederen?. Eerbetoon aan de schilderingen.

Elise Hooft

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2005-2006.

Leen Charles, Marie Christine Laleman and Valérie Meillander

2006-01-01 2006 • Handelingen N.R. LX