1985 • Handelingen N.R. XXXIX

Artikels


De opgravingen te Destelbergen Eenbeekeinde in het raam van de vroegste geschiedenis van de stad Gent. I. De voorgeschiedenis.

Siegfried Jan De Laet, Hugo Thoen and Jean Bourgeois

1985-01-01 1985 • Handelingen N.R. XXXIX

Het oude land aan de rand van het vroeg-middeleeuwse overstromingsgebied van de Noordzee. Landname en grondbezit tijdens de middeleeuwen.

Geert Berings

1985-01-01 1985 • Handelingen N.R. XXXIX

Enkele middeleeuwse muurschilderingen te Gent - I : gegevens op basis van kopieën.

Maximiliaan P. J. Martens

1985-01-01 1985 • Handelingen N.R. XXXIX

Pieter IV Adornes (1460 - ca. 1496). Een Brugs patriciër in Gent.

Marc Boone, Marianne Danneel and Noël Geirnaert

1985-01-01 1985 • Handelingen N.R. XXXIX

Pieter van Gent, alias Pedro de Gante (1480 ? - 1572).

Juliaan H. A. De Ridder

1985-01-01 1985 • Handelingen N.R. XXXIX

Het Hotel D'hane-Steenhuyse te Gent.

Beatrix Baillieul and Marcel Daem

1985-01-01 1985 • Handelingen N.R. XXXIX

De huwelijksacten van de burgerlijke stand als bron voor de sociaal-economische geschiedschrijving. Beroepsoriëntatie en sociale homogamie in het 19de-eeuwse Gent.

Anne-Marie Vermeulen

1985-01-01 1985 • Handelingen N.R. XXXIX

Heinrich Wandt (1890-1965), auteur van het Etappenleven te Gent. Een proeve van bio-bibliografie.

Christian De Backer

1985-01-01 1985 • Handelingen N.R. XXXIX

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1984- 1985.

René De Herdt

1985-01-01 1985 • Handelingen N.R. XXXIX