1970 • Handelingen N.R. XXIV

Artikels


Jerusalem in Sint-Baafs te Gent. Een bijdrage over het godsdienstig leven te Gent en het leven in de Sint-Baafsabdij

J. Winnepenninckx

1970-03-30 1970 • Handelingen N.R. XXIV

The population of fourteenth-century Ghent.

David M. Nicholas

1970-03-30 1970 • Handelingen N.R. XXIV

De datering van de Duinkerke III-B transgressie en het dijksysteem ten noorden van Brugge.

Nicole Pannier

1970-03-30 1970 • Handelingen N.R. XXIV

De oprichting van het koninkrijk Belgie weerspiegeld in "Den Vaderlander".

A. Braekman-Devolder

1970-03-30 1970 • Handelingen N.R. XXIV