2016 • Handelingen N.R. LXX

Artikels


t' Hunnen koste af te breken en er op te bouwen een huys staende in het Beggijnhof.: De onverwachte bouwgeschiedenis van het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof tijdens de 19de eeuw.

Daan Declercq

2015-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

In debat over de decoratieve kunsten op de Wereldtentoonstelling van Gent.

Eline Stoop

2018-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

Celui qui a le malheur de survivre.: Rechten van weduwes en weduwnaars in het Gent van de overgangstijd ancien régime – Belgische onafhankelijkheid. (Archiefbronnenstudie van de huwelijkscontracten verleden door de Gentse notaris F.P. Coussement)

Els Vyncke

2015-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

Een historisch-archeologisch onderzoek naar middeleeuwse landelijke bewoning rond Gent.

Ewoud Deschepper

2018-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

De 'Affaire Renard': Reacties in de Belgische liberale opinie op het (anti-)modernisme: de casus Gent.

Jan Art

2015-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

Wat als...? Een vroegmoderne denkoefening over de unie van de Gentse kapittels van Sint-Veerle en Sint-Baafs.

Annelies Somers

2016-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

De buren van het Sint-Veerleplein.: Een microstudie naar de organisatie, participatie en interactie van een Gentse gebuurte in de zeventiende en achttiende eeuw.

Josie Vranken

2018-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

Het plafond doorbroken? De eerste generatie vrouwelijke professoren aan de UGent (1960-2014), een oral history project.

Lore Goovaerts

2016-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

De muurschilderingen van de Gentse Aula Academica (1858-1881)

Sofie Marchand

2016-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX