1996 • Handelingen N.R. L

Artikels


Laat-Romeinse wijster-spelden uit de schelde nabij Wichelen. Inleiding tot de problematiek van de Romeinse en middeleeuwse riviervondsten.

Koen Verlaeckt and René Proos

1996-01-01 1996 • Handelingen N.R. L

Sources for plainchant and ritual from Ghent and London: a survey and comparison.

Barbara Haggh

1996-01-01 1996 • Handelingen N.R. L

Sociale mobiliteit en status in het zestiende-eeuwse Gentse ambachtswezen.

Johan Dambruyne

1996-01-01 1996 • Handelingen N.R. L

Implicaties van de straat: rechten, plichten en conflicten in Gentse gebuurten (17de en 18de eeuw).

Harald Deceulaer

1996-01-01 1996 • Handelingen N.R. L

Arbitrage bij geschillen tussen leden van de Gentse kamer van koophandel in de achttiende eeuw.

Piet Lenders

1996-01-01 1996 • Handelingen N.R. L

De resurrectie van Jacob van Artevelde in de 19de-eeuwse gentse arbeidersbeweging. Over het verlangen naar 'de grote man'.

Gita Deneckere

1996-01-01 1996 • Handelingen N.R. L

De geschiedenis en de rijkdommen van de Bibliothecae Dominicanae.

Martine De Reu

1996-01-01 1996 • Handelingen N.R. L

De Gentse universiteitsbibliotheek als embleem van moderniteit.

Greta Milis - Proost

1996-01-01 1996 • Handelingen N.R. L

Johan Decavele 25 jaar stadsarchivaris van Gent. Toespraak door de heer Alexander Vercamer.

Alexander Vercamer

1996-01-01 1996 • Handelingen N.R. L

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1995-1996.

Leen Charles, René De Herdt and Marie Christine Laleman

1996-01-01 1996 • Handelingen N.R. L