1976 • Handelingen N.R. XXX

Artikels


Archeologische kroniek.

M. Desittere

1976-01-01 1976 • Handelingen N.R. XXX

Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1975-1976.

René De Herdt

1976-01-01 1976 • Handelingen N.R. XXX

De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent.

Jozef Scheerder

1976-01-01 1976 • Handelingen N.R. XXX

De Pacificatie van Gent (1576-1976).

Raoul C. Van Caenegem

1976-01-01 1976 • Handelingen N.R. XXX

De Pacificatie van Gent, op tweeërlei afstand bezien.

I. Schöffer

1976-01-01 1976 • Handelingen N.R. XXX

De studie van archeologica op schilderijen.

M. Jacobs and P. Peremans

1976-01-01 1976 • Handelingen N.R. XXX

Typologische benadering van enkele muntgewichtendozen uit de verzameling van het Bijlokemuseum te Gent.

Y. Hollebosch-Van Reck

1976-01-01 1976 • Handelingen N.R. XXX