1959 • Handelingen N.R. XIII

Artikels


Twee oorkonden van Filips van de Elzas voor het Leprozenhuis, bevattende nieuwe gegevens betreffende de geschiedenis van Gent in de 12e eeuw.

Adriaan Verhulst

1959-01-01 1959 • Handelingen N.R. XIII

Problemen aangaande de S. Pietersabdij te Gent.

M. Deruelle

1959-01-01 1959 • Handelingen N.R. XIII

De bevolkingsevolutie in het Land van Schorisse (1569- 1796).

C. De Rammelaere

1959-01-01 1959 • Handelingen N.R. XIII

De verwoestingen aangericht door de veeplaag en de sterkte van de rundveestapel in Veurne-Ambacht in de tweede helft van de 18e eeuw.

D. Dalle

1959-01-01 1959 • Handelingen N.R. XIII

Bloei en verval der plaatselijke Handweefnijverheid te Evergem ( 1794-1880).

A. De Vos

1959-01-01 1959 • Handelingen N.R. XIII

Incidenten rond de constructie van de eerste mechanische weefgetouwen te Gent.

Hilda Coppejans-Desmedt

1959-01-01 1959 • Handelingen N.R. XIII

Grondbezit en uitbatingen ten noord-oosten van Gent tijdens het laatste kwart der 16e eeuw.

Elie Elias

1959-01-01 1959 • Handelingen N.R. XIII

Pogingen tot heropbeuring van de wolnijverheid te Veurne (15e - 17e eeuw).

D. Dalle

1959-01-01 1959 • Handelingen N.R. XIII

Les dernières années de Triest.

L. Ceyssens

1959-01-01 1959 • Handelingen N.R. XIII