Artikels

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2003-2004.

Authors
  • Leen Charles
  • Marie Christine Laleman
  • Valérie Meillander

How to Cite:

Charles, L., Laleman, M. & Meillander, V., (2004) “Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2003-2004.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 58(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v58i1.404

Downloads:
Download PDF
View PDF

509 Views

578 Downloads

Published on
26 Sep 2004
Peer Reviewed
License