• 2005 • Handelingen N.R. LIX

    2005 • Handelingen N.R. LIX


Artikels


In memoriam Prof. A. De Schryver (1924-2005).

Raoul C. Van Caenegem

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

Het archief van Sint-Baafs en bisdom Gent. Ter inleiding

Johan Dambruyne

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

Voorstelling van de inventaris van Sint-Baafs en bisdom Gent.

Marc Carnier

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

Het archief van de Gentse Sint-Baafsabdij en het werk van landschapshistoricus en agrarisch historicus Adriaan Verhulst.

Erik Thoen

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

Een relatie van lange duur. Michel Cloet en het archief van het bisdom Gent.

Eddy Put

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

Dr. Maurits Gysseling en het archief van Sint-Baafs en Bisdom.

Luc Van Durme

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

The failed Flemish campaign ofEdward I in 1297. A case study of efficient logistics and inadequate military planning.

Bryce Lyon

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

Competing conceptualizations of women's economic activities in fourteenth-century Ghent.

Shennan Hutton

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

Kapellen, huisjes, fruit en bloemen bij de westgevel van de Sint-Niklaaskerk in Gent.

Daniel Lievois

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

Daere nochtan den ghetrauden man niet emmer stond te scheedene. Litigieuze boedelverdelingen voor de schepenen van de Keure van Gent, 1439-1450.

Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

Koning Croesus en de Gentse Opstand van 1539-1540 door de ogen van een Brabantse Romein. Comelius de Fine en zijn Ephemerides Historicae.

Marie-Charlotte Le Bailly

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

Een Gentse waterzooi. De geschiedenis van het dempen en overwelven van de waterlopen in Gent ( 1866-1914 ). Casus: het dempen van de Rietgracht.

Lynn De Clercq

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2004-2005.

Leen Charles, Marie Christine Laleman and Valérie Meillander

2005-09-26 2005 • Handelingen N.R. LIX