2012 • Handelingen N.R. LXVI

Artikels


Grote gangsters of klein gespuis? De lichaamslengte in de Gentse gevangenis in de negentiende eeuw.

Ewout Depauw

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

In gezegende toestand? Sociale verschillen in de perceptie van risico’s bij zwangerschap en bevalling in en om Gent tijdens de negentiende en begin twintigste eeuw.

Christa Matthys

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

De regulering van de hophandel tijdens de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Een vergelijkende analyse van de reglementering van Aalst en Poperinge.

Kristof Papin

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

Sociale mobiliteit binnen de ambachten van de metselaars en timmerlieden in het 15de-eeuwse Gent.

Tineke Van Gassen

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

Paul Voituron (1824-1891) en zijn denktank. Levensschets en progressief gedachtegoed van een Gentse liberaal.

Carmen Van Praet and Bart D’hondt

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

Kiezen zonder te verliezen. Hoogbaljuw Servaas Van Steelant en het Land van Waas, 1562-1585.

René Vermeir and Sylvie De Smet

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

Een machtige veropenbaring der jeugdige Gentsche kunst. Publieke kunst in het kader van de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913.

Jana Wijnsouw and Marjan Sterckx

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI