Over dit tijdschrift

De MGOG publiceert in de Handelingen recent onderzoek over de geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, archeologie en oudheidkunde van Gent. In die zin vormt dit tijdschrift een brugfunctie tussen academisch onderzoek, de Gentse erfgoedsector en het grote publiek. De Handelingen verschijnen jaarlijks. Twee jaar na publicatiedatum verschijnen de artikels online. Hieronder vindt u de inhoudstafel van het meest recent gedigitaliseerde nummer. Naast de Handelingen publiceerde de MGOG in de vooroorlogse periode ook een maandelijks 'Bulletijn'. Ook deze publicaties werden (althans gedeeltelijk) gedigitaliseerd. U vindt ze hier terug. Voorlopig is het nog niet mogelijk om online te abonneren op dit tijdschrift, of zich via deze site in te schrijven voor een nieuwsbrief. Enkel vindt men hier dus de gedigitaliseerde collectie van de MGOG terug.

  • 2018 • Handelingen N.R LXXII

    2018 • Handelingen N.R LXXII


Artikels


In memoriam Chantal Vancoppenolle

Thijs Lambrecht

2018-01-31 2018 • Handelingen N.R LXXII • 3-5

Frans De Potter - Jan Broeckaertprijs 2019: Marie Christine Laleman

NN

2021-11-25 2018 • Handelingen N.R LXXII • 61-123

De Gentse 12de-eeuwse stadsomwalling ‘revisited’

Marie Christine Laleman

2018-01-31 2018 • Handelingen N.R LXXII • 61-124

Stratenmakers: infrastructuur, gebuurten en het publiek belang in laatmiddeleeuws Gent

Janna Coomans

2018-01-31 2018 • Handelingen N.R LXXII • 125-159

Le Septentrion (1811-1866): Prosopografie van een Gentse vrijmetselaarsloge

Bruno Frank Van Verdeghem

2021-11-26 2018 • Handelingen N.R LXXII • 161-199

Buitenlandse studenten aan Belgische universiteiten. Het verhaal van Daniel Varoujan (1884-1915) en de Rijksuniversiteit Gent

Cristophe Verbruggen and Pieter De Messemaeker

2018-01-31 2018 • Handelingen N.R LXXII • 201-216

Over de auteurs

NN

2021-11-26 2018 • Handelingen N.R LXXII • 217