Over dit tijdschrift

De MGOG publiceert in de Handelingen recent onderzoek over de geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, archeologie en oudheidkunde van Gent. In die zin vormt dit tijdschrift een brugfunctie tussen academisch onderzoek, de Gentse erfgoedsector en het grote publiek. De Handelingen verschijnen jaarlijks. Twee jaar na publicatiedatum verschijnen de artikels online. Hieronder vindt u de inhoudstafel van het meest recent gedigitaliseerde nummer. Naast de Handelingen publiceerde de MGOG in de vooroorlogse periode ook een maandelijks 'Bulletijn'. Ook deze publicaties werden (althans gedeeltelijk) gedigitaliseerd. U vindt ze hier terug. Voorlopig is het nog niet mogelijk om online te abonneren op dit tijdschrift, of zich via deze site in te schrijven voor een nieuwsbrief. Enkel vindt men hier dus de gedigitaliseerde collectie van de MGOG terug.

2019 • Handelingen N.R LXXIII

Artikels


In memoriam Griet Maréchal (1942-2019)

Marc Boone

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R LXXIII • 3-5

De Lieve, de realisatie van een opmerkelijk kanaal in de 13e eeuw. Een illustratie van stedelijke machtsontplooiing door Gent

Frank Gelaude

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R LXXIII • 7-35

The Family De Goux and the ‘Land of Wedergate.' A case of Nobility, Lordship & Social Mobility in the County of Flanders

Tom De Waele

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R LXXIII • 37-58

Geven om te nemen? Giften als informele macht voor de Gentse politieke elite (1465-1485)

Niels Fieremans

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R LXXIII • 59-90

‘Nous voilà donc frères!’ De vriendschap tussen de Gentse stadsambtenaar François Hye Schoutheer en de Amsterdamse hoogleraar David Jacob van Lennep in de tijd van het Verenigd Koninkrijk

Marita Mathijsen

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R LXXIII • 91-104

'De geschiedenis in handeling gebragt.' De historische optocht van de Graven van Vlaanderen als composiet politiek manifest

Davy Depelchin

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R LXXIII • 105-138

Een onderzoek naar de erfgoedwaarde van openbare gebouwen in Gent (1945-1985)

Evert Vandeweghe

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R LXXIII • 139-174

Kanttekeningen bij een nieuw boek over het Lam Gods

Albert Derolez

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R LXXIII • 175-191