1952 • Handelingen N.R. VI

Artikels


Vijftig jaar voorzitter van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.

Gabriel Van den Gheyn

1952-01-01 1952 • Handelingen N.R. VI

België in de praehistorische tijd. Losse beschouwingen bij de publicatie van een standaardwerk over de voorgeschiedenis van onze gewesten.

Siegfried Jan De Laet

1952-01-01 1952 • Handelingen N.R. VI

Het streven van Gent naar de zee (XIIle -XIXe eeuw).

H. Nowé

1952-01-01 1952 • Handelingen N.R. VI

Inventaris van het archief van de Sint-Jacobskerk te Gent.

Maurits Gysseling

1952-01-01 1952 • Handelingen N.R. VI

Histoire de la langue française dans les Flandres (1770-1823). Tome I: la fin de l'ancien régime.

Marcel Deneckere

1952-01-01 1952 • Handelingen N.R. VI