Articles

DE OORKONDEN VAN DE GRAVEN VAN VLAANDEREN. Het Rijksarchief Gent blinkt zijn kroonjuwelen op

Annelies Somers and Joke Verfaillie

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

DE GENTSE STRIJD TEGEN AFVAL: TUSSEN PRAGMATISME, MILIEUBEWUSTZIJN EN NIMBY

Kobe Tilley

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

TUSSEN BENAUWENIS EN VERADEMING. Gentenaars in de bres voor de Joodse bevolking, 1940-1944

Marc Verschooris

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

VERWANTSCHAP EN TWEEDRACHT. De Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde en de universiteitsbibliotheek te Gent, 1890-1935

Ruben Mantels

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

HET BELEG VAN GENT, DE BOUW VAN HET RABOT EN DE VERGELDING VAN MAXIMILIAAN (1488-1492). Een studie over het politieke gebruik van ruimte en militaire bouwplannen in de laatmiddeleeuwse stad

Jelle Haemers

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

Een onderzoek naar de erfgoedwaarde van openbare gebouwen in Gent (1945-1985)

Evert Vandeweghe

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 139-174

In memoriam Griet Maréchal (1942-2019)

Marc Boone

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 3-5

De Lieve, de realisatie van een opmerkelijk kanaal in de 13e eeuw. Een illustratie van stedelijke machtsontplooiing door Gent

Frank Gelaude

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 7-35

'De geschiedenis in handeling gebragt.' De historische optocht van de Graven van Vlaanderen als composiet politiek manifest

Davy Depelchin

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 105-138

The Family De Goux and the ‘Land of Wedergate.' A case of Nobility, Lordship & Social Mobility in the County of Flanders

Tom De Waele

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 37-58