Articles

628 results

DE OORKONDEN VAN DE GRAVEN VAN VLAANDEREN. Het Rijksarchief Gent blinkt zijn kroonjuwelen op

Annelies Somers and Joke Verfaillie

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

DE GENTSE STRIJD TEGEN AFVAL: TUSSEN PRAGMATISME, MILIEUBEWUSTZIJN EN NIMBY

Kobe Tilley

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

TUSSEN BENAUWENIS EN VERADEMING. Gentenaars in de bres voor de Joodse bevolking, 1940-1944

Marc Verschooris

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

VERWANTSCHAP EN TWEEDRACHT. De Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde en de universiteitsbibliotheek te Gent, 1890-1935

Ruben Mantels

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

HET BELEG VAN GENT, DE BOUW VAN HET RABOT EN DE VERGELDING VAN MAXIMILIAAN (1488-1492). Een studie over het politieke gebruik van ruimte en militaire bouwplannen in de laatmiddeleeuwse stad

Jelle Haemers

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

In memoriam Griet Maréchal (1942-2019)

Marc Boone

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 3-5

The Family De Goux and the ‘Land of Wedergate.' A case of Nobility, Lordship & Social Mobility in the County of Flanders

Tom De Waele

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 37-58

De Lieve, de realisatie van een opmerkelijk kanaal in de 13e eeuw. Een illustratie van stedelijke machtsontplooiing door Gent

Frank Gelaude

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 7-35

‘Nous voilà donc frères!’ De vriendschap tussen de Gentse stadsambtenaar François Hye Schoutheer en de Amsterdamse hoogleraar David Jacob van Lennep in de tijd van het Verenigd Koninkrijk

Marita Mathijsen

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 91-104

Kanttekeningen bij een nieuw boek over het Lam Gods

Albert Derolez

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 175-191

Geven om te nemen? Giften als informele macht voor de Gentse politieke elite (1465-1485)

Niels Fieremans

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 59-90

'De geschiedenis in handeling gebragt.' De historische optocht van de Graven van Vlaanderen als composiet politiek manifest

Davy Depelchin

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 105-138

Een onderzoek naar de erfgoedwaarde van openbare gebouwen in Gent (1945-1985)

Evert Vandeweghe

2023-01-01 2019 • Handelingen N.R. LXXIII • 139-174

Vooruitstrevend of ouderwets? Het Gravensteen als spiegel voor het ontstaan en de ontwikkeling van het kasteel in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen

Maarten Berkers and Marie Christine Laleman

2022-06-06 2011 • Handelingen N.R. LXV

Over de auteurs

NN

2021-11-26 2018 • Handelingen N.R. LXXII. • 217

Le Septentrion (1811-1866): Prosopografie van een Gentse vrijmetselaarsloge

Bruno Frank Van Verdeghem

2021-11-26 2018 • Handelingen N.R. LXXII. • 161-199

Frans De Potter - Jan Broeckaertprijs 2019: Marie Christine Laleman

NN

2021-11-25 2018 • Handelingen N.R. LXXII. • 61-123

De bemoeienis van gouverneur Keverberg met de plannen voor een monument voor Lamoraal van Egmont te Zottegem (1818-1819)

Gerard Venner

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

In Memoriam Raoul C. Van Caenegem (1927-2018)

Marc Boone

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Over de auteurs: Marie Christine Laleman, Jelle Haemers, Chanelle Delameillieure, G.H.A. (Gerard) Venner, Wout Saelens, Manon Moerman

Jelle Haemers

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Het Herteleet van Simon van Formelis: Familieruzies, erfeniskwesties en het huwelijk in 15de-eeuws Gent

Jelle Haemers and Chanelle Delameillieure

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Invloed van de eerste wereldoorlog op de werking, rechtspraak en actoren van de Gentse politierechtbank

Manon Moerman

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Cisterciënzerdomeinen ten noorden van Gent: Over hun ontstaan in de 13de eeuw, hun lokalisatie, hun bestaan en hun sociaaleconomische betekenis voor de Gentse agglomeratie

Marie Christine Laleman

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Consignatie bij de Gentse schepenbanken tijdens het Ancien Regime: een studie van het fonds Vreemde Steden in het stadsarchief Gent

Wout Saelens

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

In debat over de decoratieve kunsten op de Wereldtentoonstelling van Gent.

Eline Stoop

2018-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX