• 1973 • Handelingen N.R. XXVII

    1973 • Handelingen N.R. XXVII


Artikels


De oprichting en de beginjaren van het bisschoppelijk seminarie te Gent (1569 - 1623)

Jan Roegiers

1973-01-01 1973 • Handelingen N.R. XXVII

De Vlaamse westvaart en de Engelse represailles omstreeks 1378

Roger Degryse

1973-01-01 1973 • Handelingen N.R. XXVII

Westeuropese muntstelsels in de tweede helft van de veertiende eeuw. Aantekening bij R. Degryse, De Vlaamse Westvaart en de Engelse represailles omstreeks 1378

Hans Van Werveke

1973-01-01 1973 • Handelingen N.R. XXVII

Archeologische kroniek

M. Desittere

1973-01-01 1973 • Handelingen N.R. XXVII

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1969-1973.

M. Ryckaert

1973-01-01 1973 • Handelingen N.R. XXVII

Adressen van verenigingen en tijdschriften.

* Ruildienst

1973-01-01 1973 • Handelingen N.R. XXVII