1997 • Handelingen N.R. LI

Artikels


Scheldevallei-amforen. Belgisch bier voor Bataven en Cananefaten?

J. H. van der Werff, Hugo Thoen and R. M. van Dierendonck

1997-01-01 1997 • Handelingen N.R. LI

Onbekend is Onbemind. De vroege Middeleeuwen in het westen & noordwesten van Oost-Vlaanderen, gezien vanuit archeologisch perspectief.

Wim De Clercq

1997-01-01 1997 • Handelingen N.R. LI

De procedure tot overdracht van onroerende goederen in het oud-Vlaamse recht: enkele feodale voorbeelden uit de dertiende eeuw.

Dirk Heirbaut

1997-01-01 1997 • Handelingen N.R. LI

The infrastructure and purpose of an English medieval fleet in the first phase of the Hundred Years' war (1338-1340).

Bryce Lyon

1997-01-01 1997 • Handelingen N.R. LI

Architecturale ruimte en bewegingsvrijheid van de vrouw in laatmiddeleeuwse Gentse religieuze en caritatieve instellingen.

De Paermentier De Paermentier

1997-01-01 1997 • Handelingen N.R. LI

"Dmeeste, oirboirlixste ende proffitelixste let ende neringhe"een kwantitatieve benadering van de lakenproductie in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Vlaanderen.

Peter Stabel

1997-01-01 1997 • Handelingen N.R. LI

Textielaanbod in het achttiende-eeuwse Gent.

Emmanuel Meersschaut

1997-01-01 1997 • Handelingen N.R. LI

Onbekende toneelstukken en dichtwerken van het Jezuietencollege te Gent, 1742-1773.

Paul Begheyn

1997-01-01 1997 • Handelingen N.R. LI

Vrije geleerde genootschappen voor geneeskunde in de Oostenrijkse Nederlanden.

Piet Lenders

1997-01-01 1997 • Handelingen N.R. LI

De politieke evolutie onder het Directoire (1795-1799) en de impact op de Gentse situatie.

Luc François

1997-01-01 1997 • Handelingen N.R. LI

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1996-1997.

Leen Charles, René De Herdt and Marie Christine Laleman

1997-01-01 1997 • Handelingen N.R. LI