1949 • Handelingen N.R. IV nr 2

Artikels


La trouvaille de monnaies carolingiennes de Zelzate.

Jan Dhondt and Adelbert Van De Walle

1949-06-30 1949 • Handelingen N.R. IV nr 2

De Samenstelling der Gentse Schepenbanken in de 2e helft der 14e eeuw en één en ander over de Gentse poorterie.

Paul Rogghé

1949-06-30 1949 • Handelingen N.R. IV nr 2

Twee Gentse Bestiaria uit de XVe eeuw.

Jacqueline Versyp

1949-06-30 1949 • Handelingen N.R. IV nr 2

Les bracelets à grandes oreillettes en Belgique à l'âge du bronze final.

M.-E. Mariën

1949-06-30 1949 • Handelingen N.R. IV nr 2

De Staten van Vlaanderen en de gewestelijke Financiën in de XVI eeuw. Het verzet tegen Alva's tiende penning.

J. Craeybeckx

1949-06-30 1949 • Handelingen N.R. IV nr 2