• 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

    2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV


Artikels


HET BELEG VAN GENT, DE BOUW VAN HET RABOT EN DE VERGELDING VAN MAXIMILIAAN (1488-1492). Een studie over het politieke gebruik van ruimte en militaire bouwplannen in de laatmiddeleeuwse stad

Jelle Haemers

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

VERWANTSCHAP EN TWEEDRACHT. De Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde en de universiteitsbibliotheek te Gent, 1890-1935

Ruben Mantels

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

TUSSEN BENAUWENIS EN VERADEMING. Gentenaars in de bres voor de Joodse bevolking, 1940-1944

Marc Verschooris

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

DE GENTSE STRIJD TEGEN AFVAL: TUSSEN PRAGMATISME, MILIEUBEWUSTZIJN EN NIMBY

Kobe Tilley

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV

DE OORKONDEN VAN DE GRAVEN VAN VLAANDEREN. Het Rijksarchief Gent blinkt zijn kroonjuwelen op

Annelies Somers and Joke Verfaillie

2024-01-03 2020 • HANDELINGEN N.R. LXXIV