1944 • Handelingen N.R. I

Artikels


De Kunsthistoriografie van Gent sedert 1914.

Paul De Keyser

1944-01-01 1944 • Handelingen N.R. I

Etymologie van Gent.

Maurits Gysseling

1944-01-01 1944 • Handelingen N.R. I

Enkele recente studies over het Metaaltijdperk in West-Europa.

Siegfried Jan De Laet

1944-01-01 1944 • Handelingen N.R. I

De graven van Gent

Jan Dhondt

1944-01-01 1944 • Handelingen N.R. I

Over de stichting en de vroegste geschiedenis der Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdijen te Gent.

L. Voet

1944-01-01 1944 • Handelingen N.R. I

Het Gentsche stadsbestuur van 1302 tot 1345 en een en ander betreffende het Gentsche stadspatriciaat.

Paul Rogghé

1944-01-01 1944 • Handelingen N.R. I

De nieuwe nijverheden te Gent in de XVIIe en XVIIIe eeuw.

H. Verhé-Verkein

1944-01-01 1944 • Handelingen N.R. I

Het schippersambacht (1302 - 1492) te Gent.

Fernand Corryn

1944-01-01 1944 • Handelingen N.R. I