2011 • Handelingen N.R. LXV

Artikels


Vooruitstrevend of ouderwets? Het Gravensteen als spiegel voor het ontstaan en de ontwikkeling van het kasteel in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen

Maarten Berkers and Marie Christine Laleman

2022-06-06 2011 • Handelingen N.R. LXV

De originaliteit van een compilator Wereldkaarten in het Liber Floridus van Lambertus van Sint-Omaars.

Karen De Coene and Philippe De Maeyer

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Het testament van Jeronimus Lauwerein (21 juli 1509). Ambities en verwezenlijkingen van een parvenu.

Nico Dumalin

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

De Sint-Jacobskerk te Gent. Een onderzoek naar de betekenis van de stedelijke parochiekerk in de zestiende-eeuwse Nederlanden.

Anne-Laure Van Bruaene and Michal Bauwens

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

De vergeten Gentse parochie. Het Spaans Kasteel in de 17de eeuw.

Griet Maréchal

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Van gevaarlijke tot ‘vroede’ vrouwen. Oost-Vlaamse vroedvrouwen in de achttiende en begin negentiende eeuw.

Sofie De Veirman

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Stad in de storm. Arbeidersvrouwen en het hongerjaar 1916.

Giselle Nath

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Ten geleide

De redactie

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Medewerkers aan dit nummer.

De redactie

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV