2011 • Handelingen N.R. LXV

Artikels


De originaliteit van een compilator Wereldkaarten in het Liber Floridus van Lambertus van Sint-Omaars.

Karen De Coene and Philippe De Maeyer

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Het testament van Jeronimus Lauwerein (21 juli 1509). Ambities en verwezenlijkingen van een parvenu.

Nico Dumalin

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

De Sint-Jacobskerk te Gent. Een onderzoek naar de betekenis van de stedelijke parochiekerk in de zestiende-eeuwse Nederlanden.

Anne-Laure Van Bruaene and Michal Bauwens

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

De vergeten Gentse parochie. Het Spaans Kasteel in de 17de eeuw.

Griet Maréchal

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Van gevaarlijke tot ‘vroede’ vrouwen. Oost-Vlaamse vroedvrouwen in de achttiende en begin negentiende eeuw.

Sofie De Veirman

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Stad in de storm. Arbeidersvrouwen en het hongerjaar 1916.

Giselle Nath

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Ten geleide

De redactie

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Medewerkers aan dit nummer.

De redactie

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV