1982 • Handelingen N.R. XXXVI

Artikels


Een gebouw van de Michelsberg-kultuur en een Gallo-Romeins grafveld te Kruishoutem-Kerkakkers (Opgraving Stanislaw Czepiec 1973).

Siegfried Jan De Laet, Hugo Thoen, André Gob and Jean Bourgeois

1982-01-01 1982 • Handelingen N.R. XXXVI

De oudste vuurbakens van de Vlaamse kust en nabijgelegen Noordzeeoevers (811- einde 16de eeuw). Deel I.

Roger Degryse

1982-01-01 1982 • Handelingen N.R. XXXVI

Een nieuw boek, in het Engels, over Jacob van Artevelde.

C. Wyffels

1982-01-01 1982 • Handelingen N.R. XXXVI

Jacob Donche, raadsheer bij de raad van Vlaanderen, baljuw van Dendermonde ° Veurne 1432, † Dendermonde 1492.

K. G. Van Acker

1982-01-01 1982 • Handelingen N.R. XXXVI

Prijzen en lonen als sociaal-economische verklaringsvariabelen (14e- 20e eeuw).

Chris Vandenbroeke

1982-01-01 1982 • Handelingen N.R. XXXVI

Een kwantitatieve benadering van de arbeidsparticipatie in de vlassektor. Het Land van Aalst (1738-1820).

Danny Lamarcq

1982-01-01 1982 • Handelingen N.R. XXXVI

Fiscale octrooien en pachten te Gent na 1750 (Deel I).

Piet Lenders

1982-01-01 1982 • Handelingen N.R. XXXVI

Literatuur, pers en politiek, een relatie (Gent 1848 - 1869).

Marc Reynebeau

1982-01-01 1982 • Handelingen N.R. XXXVI

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1981 – 1982.

René De Herdt

1982-01-01 1982 • Handelingen N.R. XXXVI