Artikels

Prijzen en lonen als sociaal-economische verklaringsvariabelen (14e- 20e eeuw).

Author
  • Chris Vandenbroeke

How to Cite:

Vandenbroeke, C., (1982) “Prijzen en lonen als sociaal-economische verklaringsvariabelen (14e- 20e eeuw).”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 36(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v36i1.214

Downloads:
Download PDF
View PDF

952 Views

2106 Downloads

Published on
01 Jan 1982
Peer Reviewed
License