Artikels

Jacob Donche, raadsheer bij de raad van Vlaanderen, baljuw van Dendermonde ° Veurne 1432, † Dendermonde 1492.

Author
  • K. G. Van Acker

How to Cite:

Van Acker, K., (1982) “Jacob Donche, raadsheer bij de raad van Vlaanderen, baljuw van Dendermonde ° Veurne 1432, † Dendermonde 1492.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 36(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v36i1.212

Downloads:
Download PDF
View PDF

276 Views

401 Downloads

Published on
01 Jan 1982
Peer Reviewed
License