1992 • Handelingen N.R. XXXXVI

Artikels


Nieuwe Getuigenissen over Stormvloedschade in Zeeuws-Vlaanderen, in de jaren 1375 tot 1412.

Hans D. Meyer

1992-01-01 1992 • Handelingen N.R. XXXXVI

Het Hebberechtshospitaal in het Sint-Pietersdorp te Gent : functie en ontwikkeling van een middeleeuws proveniershuis.

Thomas Van Driessche

1992-01-01 1992 • Handelingen N.R. XXXXVI

Het cartularium der Gentse huidevetters.

Marcel Daem and A. De Schryver

1992-01-01 1992 • Handelingen N.R. XXXXVI

De lederneringen en de techniek van het lederbewerken, te Gent (ca. 1500- ca. 1800).

Jan De Roo

1992-01-01 1992 • Handelingen N.R. XXXXVI

De Gentse registers van het huisgeld als kadastrale bron : mogelijkheden en beperkingen (17de-18de eeuw).

Leen Charles

1992-01-01 1992 • Handelingen N.R. XXXXVI

Een onderzoek naar de organisatie van de Gentse gemeentepolitie 1848-1914.

Isolde Vandewalle

1992-01-01 1992 • Handelingen N.R. XXXXVI

Amand, Bavon et les autres. Kritische bedenkingen bij een overbodig boek over de vroegste geschiedenis van Gent.

Georges Declercq

1992-01-01 1992 • Handelingen N.R. XXXXVI

Gebeeldhouwde piëta's en laatmiddeleeuwse begijnen in de Zuidelijke Nederlanden: een nieuwe relatie.

J. Goossens

1992-01-01 1992 • Handelingen N.R. XXXXVI

Bisdommengeschiedenissen (Brugge en Gent), nota naar aanleiding van twee recente publicaties.

Jozef Scheerder

1992-01-01 1992 • Handelingen N.R. XXXXVI

Twee eeuwen iconografie van de Sint-Niklaaskerk. Toespraak van de conservator bij de opening van de tentoonstelling in het Toreken op 8 mei 1992.

Geert Van Doorne

1992-01-01 1992 • Handelingen N.R. XXXXVI

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1991-1992.

René De Herdt, Marie Christine Laleman and Johan Vannieuwenhuyse

1992-01-01 1992 • Handelingen N.R. XXXXVI