Artikels

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1991-1992.

Authors
  • René De Herdt
  • Marie Christine Laleman
  • Johan Vannieuwenhuyse

How to Cite:

De Herdt, R., Laleman, M. & Vannieuwenhuyse, J., (1992) “Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1991-1992.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 46(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v46i1.286

Downloads:
Download PDF
View PDF

243 Views

712 Downloads

Published on
01 Jan 1992
Peer Reviewed
License