Artikels

De vrije liberale school te St.-Amandsberg (1886-1896).

Author
  • F. Simon

How to Cite:

Simon, F., (1977) “De vrije liberale school te St.-Amandsberg (1886-1896).”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 31(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v31i1.181

Downloads:
Download PDF
View PDF

291 Views

436 Downloads

Published on
01 Jan 1977
Peer Reviewed
License