1979 • Handelingen N.R. XXXIII

Artikels


In memoriam prof. dr. Jozef Duverger (1899- 1979)

A. De Schryver

1979-01-01 1979 • Handelingen N.R. XXXIII

Stoffering van de barokke kerk van Sint-Pieters te Gent.

Roger A.C. van Driessche

1979-01-01 1979 • Handelingen N.R. XXXIII

Kritische uitgave van de "Precepta" van graaf Filips van de Elzas voor de stad Gent (1178).

Raoul C. Van Caenegem and Ludo Milis

1979-01-01 1979 • Handelingen N.R. XXXIII

Sociale en konjunkturele facetten van de linnennijverheid in Vlaanderen (late 14e - midden 19e eeuw).

Chris Vandenbroeke

1979-01-01 1979 • Handelingen N.R. XXXIII

De plaatselijke commissies van geneeskundig toevoorzicht in Oost-Vlaanderen (1818-1830).

G. Gadeyne

1979-01-01 1979 • Handelingen N.R. XXXIII

Een nieuwe wetenschap op zoek naar een eigen identiteit : de industriële archeologie.

René De Herdt

1979-01-01 1979 • Handelingen N.R. XXXIII

Een 16e-eeuws kookboek in Gent.

Johanna Maria Van Winter

1979-01-01 1979 • Handelingen N.R. XXXIII

De “Onacht” in het nieuw(s).

Ludo Milis

1979-01-01 1979 • Handelingen N.R. XXXIII

Archeologische kroniek.

M. Desittere

1979-01-01 1979 • Handelingen N.R. XXXIII

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1978-1979.

René De Herdt

1979-01-01 1979 • Handelingen N.R. XXXIII