Artikels

Kritische uitgave van de "Precepta" van graaf Filips van de Elzas voor de stad Gent (1178).

Authors
  • Raoul C. Van Caenegem
  • Ludo Milis

How to Cite:

Van Caenegem, R. & Milis, L., (1979) “Kritische uitgave van de "Precepta" van graaf Filips van de Elzas voor de stad Gent (1178).”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 33. doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v1i0.601

Downloads:
Download PDF
View PDF

258 Views

259 Downloads

Published on
01 Jan 1979
Peer Reviewed
License