1981 • Handelingen N.R. XXXV

Artikels


De Annales Gandenses: auteur en kroniek. Enkele nieuwe elementen.

Herman Van Goethem

1981-01-01 1981 • Handelingen N.R. XXXV

De financien van de Sint-Baafsabdij in de 14e- 15e eeuw.

Erwin Pairon

1981-01-01 1981 • Handelingen N.R. XXXV

Semmerzake (Gavere, O.-Vl.) : Merovingische nederzettingsceramiek.

Katrien Van Der Gucht

1981-01-01 1981 • Handelingen N.R. XXXV

De brouwindustrie te Gent, 1505-1622.

Paul De Commer

1981-01-01 1981 • Handelingen N.R. XXXV

Schoolmeesters en schoolmeesteressen te Gent tijdens het wonderjaar (1566- 1567).

Jozef Scheerder

1981-01-01 1981 • Handelingen N.R. XXXV

Een onbekend Sint-Pietersplein.

Juliaan H. A. De Ridder

1981-01-01 1981 • Handelingen N.R. XXXV

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1980-1981.

René De Herdt

1981-01-01 1981 • Handelingen N.R. XXXV