Artikels

Schoolmeesters en schoolmeesteressen te Gent tijdens het wonderjaar (1566- 1567).

Author
  • Jozef Scheerder

How to Cite:

Scheerder, J., (1981) “Schoolmeesters en schoolmeesteressen te Gent tijdens het wonderjaar (1566- 1567).”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 35(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v35i1.203

Downloads:
Download PDF
View PDF

294 Views

452 Downloads

Published on
01 Jan 1981
Peer Reviewed
License