1983 • Handelingen N.R. XXXVII

Artikels


Opgravingen en vondsten te Kruishoutem-Wijkhuis: sporen van de bandkeramische kultuur en nederzettingssporen uit de ijzertijd.

Jean Bourgeois, Siegfried Jan De Laet and Hugo Thoen

1983-01-01 1983 • Handelingen N.R. XXXVII

De oudste vuurbakens van de Vlaamse kust en nabijgelegen Noordzeeoevers (811- einde 16de eeuw) Deel II.

Roger Degryse

1983-01-01 1983 • Handelingen N.R. XXXVII

Moord en politiek tijdens de Gentse opstand 1379-1385.

Andrée Holsters

1983-01-01 1983 • Handelingen N.R. XXXVII

De brouwindustrie te Gent, 1505-1622. Deel II.

Paul De Commer

1983-01-01 1983 • Handelingen N.R. XXXVII

Fiscale octrooien en pachten te Gent na 1750 (Deel II).

Piet Lenders

1983-01-01 1983 • Handelingen N.R. XXXVII

Uitbuiting-door-handel als verklaringsfaktor voor de vertraagde industrialisering van de linnennijverheid in Vlaanderen.

Willy Haagen

1983-01-01 1983 • Handelingen N.R. XXXVII

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1982 – 1983.

René De Herdt

1983-01-01 1983 • Handelingen N.R. XXXVII