1984 • Handelingen N.R. XXXVIII

Artikels


Geraard de Duivel. Poging tot belichting van een duister figuur.

K. G. Van Acker

1984-01-01 1984 • Handelingen N.R. XXXVIII

De vroegste geschiedenis van het Gentse St. Agneeteconvent (1434- 1454). Bijdrage tot de studie van de Moderne Devotie in onze gewesten.

Carla Morlion

1984-01-01 1984 • Handelingen N.R. XXXVIII

Verhalende bronnen en mentaliteitsgeschiedenis. Het voorbeeld van een anonieme, ongedateerde kroniek over de jaren 1477-1482 : "Die wonderlijcke oorloghen van Keyser Maximiliaen".

Beatrijs Van Vlaenderen

1984-01-01 1984 • Handelingen N.R. XXXVIII

Willem van Oranje, de "Vader" van een verscheurd "Vaderland" (1577-1584).

Johan Decavele

1984-01-01 1984 • Handelingen N.R. XXXVIII

Stand van het bronnenmateriaal inzake Gemeenteraads-, Provincieraads- en wetgevende verkiezingen voor de provincie Oost-Vlaanderen (ca. 1830-1970).

Karine De Winter

1984-01-01 1984 • Handelingen N.R. XXXVIII

De Zingemse boeren. Kwantitatieve analyse van hun sociale situatie in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Leon Dhaene

1984-01-01 1984 • Handelingen N.R. XXXVIII

Determinanten van het alfabetisatieproces te Gent in de 19de eeuw.

A. M. Vermeulen

1984-01-01 1984 • Handelingen N.R. XXXVIII

Lokale socio-structurele determinanten van stedelijke seculiere en reguliere priesterroepingen. Casus : Stad Gent 1801-1914.

H. Verstrepen

1984-01-01 1984 • Handelingen N.R. XXXVIII

Was Johan Huizinga interdisciplinary?

Bryce Lyon

1984-01-01 1984 • Handelingen N.R. XXXVIII

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1983 – 1984.

René De Herdt

1984-01-01 1984 • Handelingen N.R. XXXVIII