Artikels

De Zingemse boeren. Kwantitatieve analyse van hun sociale situatie in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Author
  • Leon Dhaene

How to Cite:

Dhaene, L., (1984) “De Zingemse boeren. Kwantitatieve analyse van hun sociale situatie in de tweede helft van de negentiende eeuw.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 38(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v38i1.225

Downloads:
Download PDF
View PDF

234 Views

189 Downloads

Published on
01 Jan 1984
Peer Reviewed
License