Artikels

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1988- 1989.

Authors
  • René De Herdt
  • Johan Vannieuwenhuyse

How to Cite:

De Herdt, R. & Vannieuwenhuyse, J., (1989) “Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1988- 1989.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 43. doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v1i0.588

Downloads:
Download PDF
View PDF

485 Views

647 Downloads

Published on
01 Jan 1989
Peer Reviewed
License