Artikels

Onbekende toneelstukken en dichtwerken van het Jezuietencollege te Gent, 1742-1773.

Author
  • Paul Begheyn

How to Cite:

Begheyn, P., (1997) “Onbekende toneelstukken en dichtwerken van het Jezuietencollege te Gent, 1742-1773.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 51(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v51i1.340

Downloads:
Download PDF
View PDF

396 Views

501 Downloads

Published on
01 Jan 1997
Peer Reviewed
License