Artikels

Scheldevallei-amforen. Belgisch bier voor Bataven en Cananefaten?

Authors
  • J. H. van der Werff
  • Hugo Thoen
  • R. M. van Dierendonck

How to Cite:

van der Werff, J., Thoen, H. & van Dierendonck, R., (1997) “Scheldevallei-amforen. Belgisch bier voor Bataven en Cananefaten?”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 51(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v51i1.341

Downloads:
Download PDF
View PDF

628 Views

607 Downloads

Published on
01 Jan 1997
Peer Reviewed
License