• 2007 • Handelingen N.R. LXI

    2007 • Handelingen N.R. LXI


Artikels


Woord vooraf

Marc Boone

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

De Gentse Sint-Baafsabdij en haar domeinen: een schets van de materiële groei van deze abdij sinds haar ontstaan, met link naar de opkomst van Sint-Lievens-Houtem

Paul Pas

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

Twisten via heiligen. Hagiografische dialogen tussen de Gentse abdijen Sint-Pieters en Sint-Baafs, 941-1079

Jeroen Deploige

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

Handel en wandel met een heilige. Organisatie van en deelnemers aan de laatmiddeleeuwse Sint-Lievensprocessie vanuit de Gentse Sint-Baafsabdij naar Sint-Lievens-Houtem (tot 1540)

Paul Trio

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

De Sint-Lievensbedevaart: bouwsteen van de stedelijke identiteit van Gent (late middeleeuwen en vroege 16de eeuw)

Marc Boone

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

Kreeg de onthoofde heilige ook een reliekhoofd? Over bedevaarten naar Sint Lieven, pelgrimstekens en reliekbustes...

Jos Koldeweij

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

Een mirakel verrichten ... een koud kunstje? De Heilige Livinus verbeeld in de schilderkunst.

Christel Stalpaert

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

Een antropologische kijk op heiligenverering.

Rik Pinxten

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

Zegels, eden, taal en liturgie. Ideologie, propaganda en het symbolische gebruik van publieke ruimte in Gent (1483).

Jelle Haemers

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

De Gentse Sint-Lucasgilde: kunstenaars in de periode 1574-1773. Een prosopografische benadering.

Tim De Doncker

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

Louis Varlez en de sociale kwestie. De liberale burgerij uitgedaagd.

Jasmien Van Daele

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

Een Gentse Godsvrede? Edward Anseele in het licht van de politieke strijd tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Willem Dedobbeleer

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

Van wintercircus naar garage. De bouwgeschiedenis van het 'Nieuw Cirkus' in Gent.

Lynn De Clercq and Joris Nauwelaerts

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

Nota van professor John Gilissen over het terugvinden van het Lam Gods in Oostenrijk in 1945.

Patricia Carson

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2006-2007.

Leen Charles, Marie Christine Laleman and Valérie Meillander

2007-01-01 2007 • Handelingen N.R. LXI