Artikels

Twisten via heiligen. Hagiografische dialogen tussen de Gentse abdijen Sint-Pieters en Sint-Baafs, 941-1079

Author
  • Jeroen Deploige

How to Cite:

Deploige, J., (2007) “Twisten via heiligen. Hagiografische dialogen tussen de Gentse abdijen Sint-Pieters en Sint-Baafs, 941-1079”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 61(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v61i1.4

Downloads:
Download PDF
View PDF

613 Views

823 Downloads

Published on
01 Jan 2007
Peer Reviewed
License