• 2017 • Handelingen N.R. LXXI

    2017 • Handelingen N.R. LXXI


Artikels


In Memoriam Raoul C. Van Caenegem (1927-2018)

Marc Boone

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Cisterciënzerdomeinen ten noorden van Gent: Over hun ontstaan in de 13de eeuw, hun lokalisatie, hun bestaan en hun sociaaleconomische betekenis voor de Gentse agglomeratie

Marie Christine Laleman

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Het Herteleet van Simon van Formelis: Familieruzies, erfeniskwesties en het huwelijk in 15de-eeuws Gent

Jelle Haemers and Chanelle Delameillieure

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

De bemoeienis van gouverneur Keverberg met de plannen voor een monument voor Lamoraal van Egmont te Zottegem (1818-1819)

Gerard Venner

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Consignatie bij de Gentse schepenbanken tijdens het Ancien Regime: een studie van het fonds Vreemde Steden in het stadsarchief Gent

Wout Saelens

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Invloed van de eerste wereldoorlog op de werking, rechtspraak en actoren van de Gentse politierechtbank

Manon Moerman

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Over de auteurs: Marie Christine Laleman, Jelle Haemers, Chanelle Delameillieure, G.H.A. (Gerard) Venner, Wout Saelens, Manon Moerman

Jelle Haemers

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI