Artikels

Cisterciënzerdomeinen ten noorden van Gent: Over hun ontstaan in de 13de eeuw, hun lokalisatie, hun bestaan en hun sociaaleconomische betekenis voor de Gentse agglomeratie

Author
  • Marie Christine Laleman

How to Cite:

Laleman, M., (2019) “Cisterciënzerdomeinen ten noorden van Gent: Over hun ontstaan in de 13de eeuw, hun lokalisatie, hun bestaan en hun sociaaleconomische betekenis voor de Gentse agglomeratie”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 71. doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v71i0.11471

Downloads:
Download PDF
View PDF

1603 Views

339 Downloads

Published on
05 Jul 2019
Peer Reviewed
License