1972 • Handelingen N.R. XXVI

Artikels


In memoriam prof. dr. J. Dhondt

Hans Van Werveke

1972-01-01 1972 • Handelingen N.R. XXVI

De vroegste geschiedenis en het ontstaan van de stad Gent

Adriaan Verhulst

1972-01-01 1972 • Handelingen N.R. XXVI

De voedingsgewoonten in de Gentse Sint-Pieters-en Sint-Baafsabdij tijdens de late middeleeuwen

Denise Roelandt

1972-01-01 1972 • Handelingen N.R. XXVI

J. B. Jacobs, chirurgijn, verloskundige en auteur (1734-1790)

E. G.R. Ossieur

1972-01-01 1972 • Handelingen N.R. XXVI

Graanbevoorrading en graanaanvoer te Gent en Brussel tijdens de eerste helft der 19e eeuw

Chris Vandenbroeke

1972-01-01 1972 • Handelingen N.R. XXVI

Het Gents blad "Den Vaderlander" en de strijd om de uitvoering der XXIV artikelen

A. Braekman-Devolder

1972-01-01 1972 • Handelingen N.R. XXVI

La Societe Huet. Tussen revolutie en reaktie.

E. C. Coppens

1972-01-01 1972 • Handelingen N.R. XXVI