Artikels

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1986- 1987.

Authors
  • René De Herdt
  • Johan Vannieuwenhuyse

How to Cite:

De Herdt, R. & Vannieuwenhuyse, J., (1987) “Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1986- 1987.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 41. doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v1i0.598

Downloads:
Download PDF
View PDF

366 Views

655 Downloads

Published on
01 Jan 1987
Peer Reviewed
License