Artikels

Een Gentse waterzooi. De geschiedenis van het dempen en overwelven van de waterlopen in Gent ( 1866-1914 ). Casus: het dempen van de Rietgracht.

Author
  • Lynn De Clercq

How to Cite:

De Clercq, L., (2005) “Een Gentse waterzooi. De geschiedenis van het dempen en overwelven van de waterlopen in Gent ( 1866-1914 ). Casus: het dempen van de Rietgracht.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 59(01). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v59i01.416

Downloads:
Download PDF
View PDF

811 Views

3203 Downloads

Published on
26 Sep 2005
Peer Reviewed
License