Artikels

Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 2008-2009.

Authors
  • Leen Charles
  • Marie Christine Laleman
  • Valérie Meillander

How to Cite:

Charles, L. & Laleman, M. & Meillander, V., (2009) “Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 2008-2009.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 63(1), 267. doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v0i1.789

Downloads:
Download PDF
View PDF

510 Views

216 Downloads

Published on
06 Jul 2009
Peer Reviewed
License