Artikels

De Sint-Jacobskerk te Gent. Een onderzoek naar de betekenis van de stedelijke parochiekerk in de zestiende-eeuwse Nederlanden.

Authors
  • Anne-Laure Van Bruaene
  • Michal Bauwens

How to Cite:

Van Bruaene, A. & Bauwens, M., (2011) “De Sint-Jacobskerk te Gent. Een onderzoek naar de betekenis van de stedelijke parochiekerk in de zestiende-eeuwse Nederlanden.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 65. doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v0i0.1060

Downloads:
Download PDF
View PDF

1180 Views

677 Downloads

Published on
30 Mar 2011
Peer Reviewed
License