Artikels

Het plafond doorbroken? De eerste generatie vrouwelijke professoren aan de UGent (1960-2014), een oral history project.

Author
  • Lore Goovaerts

How to Cite:

Goovaerts, L., (2016) “Het plafond doorbroken? De eerste generatie vrouwelijke professoren aan de UGent (1960-2014), een oral history project.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 70. doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v0i0.9426

Downloads:
Download PDF
View PDF

590 Views

347 Downloads

Published on
15 Oct 2016
Peer Reviewed
License